Aasheim Kjøtt AS
Teglverksveien 5
3055 Solbergelva
Telefon: 32 87 09 75
Faks: 32 87 11 27
VÅRE PRODUKTER

Vår spesialitet er profesjonell håndtering og nedskjæring av storfe-kjøtt, men også lam og gris. Spesialprodukter produseres etter avtale med kunden. Våre produkter leveres til butikker og til industri for videre foredling over hele Norge.
Vi velger selvsagt kun de beste råvarene.
Nye lokaler, moderne og automatiserte produksjonsprosesser samt god kvalitetskontroll
gir oss et optimalt sluttresultat.

Vi er stolte av å ha fornøyde og stabile kunder.