Left Left
Top Image

De beste råvarene

Top Image

De beste råvarene

En profesjonell og trygg leverandør

Vår spesialitet er profesjonell håndtering og nedskjæring primært av storfekjøtt, men også lam. 

Moderne og automatiserte produksjonsprosesser samt god kvalitetskontroll sikrer våre kunder et optimalt sluttprodukt. Vi velger kun de beste råvarene, og våre produkter leveres til butikker og til industri for videre foredling over hele Norge. Spesialprodukter produseres etter avtale med våre kunder.

For oss er det viktig å bidra til en bærekraftig produksjon. Både i fht nedskjæringsmetoder og utnyttelse av råvarer, samt avfallshåndtering, resirkulering og forebygging av utslipp.

Vår solide kompetanse og lange erfaring i bransjen er kundens trygghet.